שינויים ברפורמת החשמל

שינויים ברפורמת החשמל

בתחילת חודש ינואר 04.01.2023 נקבעו תעריפי חשמל חדשים על פי החלטת רשות החשמל. והחל מתאריך 26.03.2023, הצרכנים המקומיים יהנו מהפחתת עלויות ממוצעת של 2.4%, מכסת החיובים עבור צריכת אנרגיה kWh (קוט"ש) ודמי קיבולת החיבור.

מי זאת חברת נגה?

נגה היא חברה עצמאית לניהול ופיקוח של מערכת החשמל הארצית. מטרת החברה להגביר את התחרותיות בייצור החשמל. ישות ממשלתית חדשה זו מאכלסת גם את יחידת ניהול המערכת, יחידת ה-TPT (תכנון, פיתוח וטכנולוגיות), ויחידת הסטטיסטיקה וחקר השוק שבעבר הייתה תחת חברת החשמל. עם החלטת רשות החשמל מיום 26.03.2023, תעריפים מתוקנים ייכנסו לתוקף מיום 04.01.2023. במיוחד, צרכנים ביתיים אמורים ליהנות מהפחתת עלויות ממוצעת של 2.4%, המכסה את החיובים עבור צריכת אנרגיה (קוט"ש) ודמי קיבולת חיבור. הדגש הוא על הבטחת אספקת חשמל אמינה תוך קידום תחרותיות ויעילות בניהול המגזר.

צמצום שימוש בפחם למטרת ייצור חשמל

כדי ליישר קו עם האסטרטגיה של שר האנרגיה לצמצום השימוש בפחם, תקים החברה שתי יחידות מתקדמות להפקת גז טבעי בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה. יחידות חדשות אלו יחליפו את יחידות הפחם הקיימות 1 עד 4. התוכנית כוללת שמירה על כושר ייצור פחם כגיבוי למצבי חירום. יוזמה זו מנוהלת באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של חברת החשמל בשם "נתיב האור".

עידוד תחרות בהספקת החשמל

כדי להגביר את התחרות, הוחלט על פתיחת תחרות מלאה עבור לקוחות עסקיים גדולים ובהדרגה עבור צרכני מתח נמוך. חברת החשמל תישאר ספק ברירת המחדל. השתתפות חברת החשמל באספקת צרכני מתח נמוך בשוק התחרותי תתרחש בעתיד בהתאם לתנאים שנקבעו.

ייצור ללקוחות מסחריים

במשך שנים החזיקה חברת החשמל במונופול על כל היבטי החשמל, לרבות ייצור, אספקה ללקוחות מסחריים וביתיים והולכה והפצה. עם זאת, בעשור האחרון נוצרה תחרות בתחום הייצור, שהובילה להופעתם של יצרני חשמל פרטיים המפעילים תחנות כוח. נכון להיום, למעלה מ-50% מהחשמל במגזר המסחרי מסופק על ידי יצרנים פרטיים, בעוד חברת החשמל ממשיכה לייצר את החלק הנותר.

מכירת חשמל גם ללקוחות פרטיים

בשנת 2022 יזמה רשות החשמל רפורמות לפתיחת תחום אספקת החשמל לתחרות. זה אפשר לחברות ללא אמצעי ייצור לספק חשמל ללקוחות מסחריים וביתיים. הרפורמה הביאה להקמת חברה ממשלתית חדשה בשם "נגה", בדומה ל"האחי". חברות המבקשות לספק חשמל נדרשות לקבל רישיון "ספק ללא אמצעי ייצור". צרכנים מהמגזר הפרטי והעסקי יכולים כעת לרכוש חשמל מספקים שונים בתעריפים מוזלים, המעודדים תחרות בשוק. יש לציין כי חברת החשמל נושאת באחריות לכל התשתיות ופתרונות התקלות, ללא קשר לספק הנבחר.

error: