מחשבון שבועות

יש להזין תאריך בפורמט לועזי (שנה / יום / חודש)

חישוב

חישוב שבועות לפי חודשים

מחשבון חישוב שבועות לפי תאריך התחלה ותאריך סיום.

בדיקה מומלצת לחישוב מספר השבועות בין תווכי תאריכים.
חישוב תאריך לידה משוער לפי שבוע לפי חודש או שנה.

חישוב לפי תאריך לועזי, לדוגמה חישוב בין תאריך:

הראשון למאי 1995 (05/01/1995).

מחשבון-שבועות
error: