האם מחירי הדלק באמת עולים בגלל עלייה במחירי הנפט?!

התפלגות-מחיר-הדלק

למה הנפט יורד והדלק בכל זאת עולה?

למה מחיר הנפט יורד ומחיר הדלק עולה? כיצד ייתכן שמחיר חבית נפט ירד מכ-145$ בקיץ 2008 לכ- 40$ בינואר 2009, ירידה של כ -70%, אך מחירי הדלק לא ירדו באותו היחס? כיצד ייתכן כי גם כיום, כאשר מחירה של חבית נפט עומד על כ – 100$ לחבית, מחיר ליטר בנזין יקר יותר מאשר מחירו בקיץ 2008, אז היה מחירה של חבית נפט כ-145$?

תמיד חשבתי שהוזלה של X% במחיר הנפט תגרור הוזלה בשיעור דומה במחיר הדלק. מסתבר כי כאשר מחירי הנפט עולים, מחירי הדלק עולים, אך כאשר מחירי הנפט יורדים, מחירי הבנזין בארץ יורדים רק במקצת במקרה הטוב, או שנשארים ללא שינויי ואף עולים.

מדוע? התשובה לשאלה אינה נמצאת במחירה של חבית נפט אלא במשרד האוצר, אשר קובע את האופן בו מורכב מחיר הדלק.

כיצד נקבע מחיר הדלק:

מחיר הדלק בשער בית הזיקוק: מחיר זה נקבע פעם בחודש והוא המחיר הסיטונאי של מוצרי דלק המיובאים מבתי הזיקוק של הערים Genova ו- Lavera, הממוקמת בדרום צרפת. בבתי הזיקוק בערים אלה נקבע מחירו של הנפט אשר מגיע לארץ ואשר מוצא את דרכו בסופו של דבר אל מיכל הדלק שלך. מחיר זה מושפע באופן ישיר מעלותה של חבית נפט, אך מהווה בסה"כ 39.2% משווי מחיר הדלק אותו הינך משלם בתחנת הדלק.

סל הוצאות שיווק: זוהי התוספת שלוחקים תחנות הדלק ומשווקי הדלק על ההפצה והפקה הדלק. מרווח זה מהווה 8.2% מעלות ליטר בנזין.

וכעת לחלק העסיסי…

מס הבלו: זהו מס אשר נקבע על ידי רשות המיסים במשרד האוצר. מס זה מוטל של מוצרים כמו בנזין, טבק ומשקעות חריפים. זהו מס אשר מתווסף אוטומטית למחיר הדלק וכך, הצרכן משלם אותו בכל תדלוק. חלקו של מס הבלו במחיר הדלק הוא 38.6%. להלן טבלה של גובהו של מס הבלו המוטל על כל ליטר דלק:

למה הממשלה מעלה את מס הבלו? ראשית, כי זה מכניס כסף לקופת המדינה ומהווה דרך להכניס 14,000,000,000₪ בשנה לקופת המדינה. שנית, כי הם יכולים! זהו מס אהוב מאוד על אנשי האוצר. אין ספק שזוהי דרך קלה ופשוטה בהרבה מאשר העלאת מיסים אחרים כגון מס הכנסה וגרימת מחאה ציבוריות.

מע"מ: לבסוף, על שלושת הרכיבים הנ"ל מתווסף גם המע"מ. המע"מ הינו אבסולוט. כלומר, אם מחיר הבסיס הינו 1₪, אזי ייגבו 16אג' בכל תדלוק. אך אם מחיר הבסיס יעלה ל 2₪, המע"מ ייטפס ל -32אג' לליטר והמדינה תכניס 16אג' נוספות לקופתה ללא כל פעולתה מצידה.
הנקודה המעניינת היא שהמע"מ נגבה לא רק באופן אבסולוטי על מחיר הבסיס אלא גם על ה"בלו", שהוא מס בפני עצמו. כך, נוצר מצב בו בכל תדלוק אנו "זוכים" לשלם מס על מס.

error: