חישוב שעות נוספות

חישוב שעות נוספות

חישוב שעות נוספות הוא לא משחק ילדים. אמנם, כל אחד יכול להשתמש במחשבון שעות נוספות כדי לבצע חישוב שכר לפי שעות עבודה בפועל. ועם זאת, יש ערך בלדעת את הפילוסופיה והעקרונות מאחורי הנושא.

הרעיון מאחורי חישוב שעות נוספות

נתחיל מאמירה פשוטה בעניין חישוב שעות נוספות, כדי להתוות את הדרך. אנשים עובדים יכולים לקבל תוספת תשלום על סך 25% ואפילו על סך 50% משכרם "הסטנדרטי" עבור עבודה נתונה, באם הם עובדים שעות נוספות. בשורות הבאות נגדיר מה זה בדיוק אומר. באופן עקרוני, בימי שבת וחג הגמול עלול להיות גבוה אף יותר. זאת על פי החוק. אם קיים הסכם או צו הרחבה המעניק תנאים מפנקים יותר, התנאים לפי ההסכם או צו ההרחבה הם הקובעים. עובד לא יכול ולא רשאי לוותר על זכותו לתוספת גמול על שעות נוספות. מעבר לכך, ישנן מכסה על שעות נוספות שניתן להעסיק בהן עובד.

הבה נחזור לנושא שלפנינו. חישוב שעות נוספות הכיצד מחשבים למעשה שעות נוספות? ובכן, על פי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה אנחנו מתחילים לספור מהדקה הראשונה לאחר תום מכסת השעות ביום עבודה או שבוע עבודה מלא. על כן, כל שעה נוספת מעל למכסת שעות "רגילה" זו, מזכה את העובד שביצע אותה בתוספת שכר על כך. לא משנה אם העובד התחיל לעבוד טרם יום העבודה הרגיל שלו או המשיך לעבוד לאחר סיומו. בעוד שחישוב שעות העבודה הנוספות מתבסס קודם כל על בסיס מכסת שעות יומית מאשר על מכסת שעות שבועית.

למעבר למחשבון שעות לחצו:

חישוב שעות נוספות

עקרונות לחישובי שכר וגמול על שעות נוספות

כך שבמסגרת חישוב שעות נוספות, אנחנו קודם כל נחשב ברמה יומית טרם נחשב ברמה השבועית. במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה של כחמישה ימים, עובד יהיה נא זכאי לתוספת שכר בעבור כל שעה נוספת של עבודה מעבר למכסה היומית של כ-8 שעות וכ-36 דקות. ואם נחשב זאת ברמה השבועית, עובד יהיה זכאי לתוספת שכר עבור שעות נוספות עבור כל שעה מעל 42 השעות הנקובות במכסה השבועית לכאורה לפי חוק. אם כי זה משתנה על פי סייגים מסוימים.

כך למעשה מחשבון שכר שעות נוספות היה אמור לגשת למלאכת החישוב. ואילו אם נדבר על עובד במשמרת לילה, הרי שהוא כבר זכאי לתוספת שכר בעבור שעות נוספות על כל שעה מעל למכסה של כ-7 שעות עבודה. בניגוד למכסת 8 השעות שציינו קודם לכן. על פי כן, כלי מחשבון שעות נוספות לעובד חודשי, כמובן יצטרכו לקחת בחשבון נתונים אלו בעת חישוב השכר. כך או כך, יהיה זכאי העובד לגמול נוסף על כל שעה מעל ל-42 שעות עבודה שבועיות בפועל. אך במקרה של משמרות לילה, שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות שבועיות.

סייגים מסוימים לחישוב השכר

במקרים מסוימים, אין טעם לבצע חישוב שעות נוספות. וזאת כי ישנם מקצועות שאין בהם זכאות לגמול ותוספת שכר עבור שעות נוספות. זאת כיוון שסעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה מורה כי ישנם תפקידים שלא נחה בהם הזכאות לגמול שעות נוספות. מדובר על תפקידים כמו עובדי שירות בתי הסוהר, שוטרים ועובדי מדינה שמתוקף תפקידם מתבקשים לקיים את תחומי אחריותם גם מחוץ לשעות העבודה הסטנדרטיות לכאורה. הדבר תקף גם על יורדי ים ועובדי דיג, אנשים העובדים בתפקידי הנהלה או אלו המבקשים אמון אישי במידה ספציפית, אנשי צוות אוויר ואנשים שעצם מאפייני עבודתם לא מאפשרת למעסיק לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם בפועל.

תוספות שכר בפועל

ועם זאת, איך מחשבים שעות נוספות? ובכן, כפי שציינו, בימי חול תוספת השכר עלולה לנוע בין 125% משכר של שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ליום העבודה עד ל-150% עבור כל שעת עבודה נוספת מהשעה השלישית ואילך ליום עבודה נתון. וזאת מבלי לציין זכאות לתשלום גלובלי בהיבט של שעות נוספות, ואפילו שעות עבודה בימי חג ושבת. ואם כבר פתחנו את הנושא, בימי המנוחה השבועית תהיה נא תוספת תשלום של כ-175% מסך שכר שעת העבודה הרגילה על השעתיים הראשונות. ומן השעה השלישית ואילך תהיינה תוספת של כ-200% משכר עבודה לשעה "רגילה".

אם אתם מחפשים לחשב את שעות העבודה שלכם באקסל במאמרים יש מאמר עם סרטון הסבר:
איך לחשב חישוב שעות עבודה באקסל לפי יום שבוע או חודש ואופציה לחישוב שעות נוספות.

error: